L'Ajuntament d'Alginet ha convocat les bases reguladores de les ajudes municipals a la promoció econòmica 2016, incentivant als emprenedors i a les empreses que contracten treballadors desocupats del municipi.

https://datos.portaldelcomerciante.com/userfiles/144/144/file/ajudes-2016-anunci.pdf

https://datos.portaldelcomerciante.com/userfiles/144/144/file/ajudes-2016-bases.pdf

https://datos.portaldelcomerciante.com/userfiles/144/144/file/ajudes-2016-annexes.pdf